Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 4; 366 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 04)

04.160 Voorstraat Asueros van den Bergh

Wijk 04 Nummer 160
Torenstraat-Nieuwkerkstr. Voorstraat
Eigenaar: Asueros van den Bergh
Getaxeerd op: ƒ 210
Oude aanslag: ƒ 25
Nieuwe aanslag: ƒ 17-10
Opmerkingen: Eigen woning getaxeerd op f 110.12; verhuurt voor f 50 en f 42 en nog voor 4 st. p.w. (f 10.08), van deze een derde af

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).