Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 4; 366 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 04)

04.303 Torenstraat Elisabeth Verheul

Wijk 04 Nummer 303
linkerzijde Torenstraat
Eigenaar: Elisabeth Verheul
Getaxeerd op: ƒ 41
Oude aanslag: ƒ 3-10
Nieuwe aanslag: ƒ 3-8
Opmerkingen: Verhuurt voor f 32 en 5 st. p.w. (f 13) waarvan af een derde

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).