Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 4; 366 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 04)

04.134 Riedijk Steven (nu Weduwe Toors) Disjon

Wijk 04 Nummer 134
Riedijk
Eigenaar: Steven (nu Weduwe Toors) Disjon
woonhuis/3 huisjes
Getaxeerd op: ƒ 79
Oude aanslag: ƒ 14-6
Nieuwe aanslag: ƒ 6-12
Opmerkingen: Huis aan Riedijk verhuurd voor f 50; drie huisjes achter op een plaats verhuurd voor 5, 6 en 5 st. p.w. (f 14.06, \nf 15.12 en f 13). Van deze gaat een derde af.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).