Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 4; 366 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 04)

04.297 Torenstraat Anna van Ringen

Wijk 04 Nummer 297
hoek Pompstraatje Torenstraat
Eigenaar: Anna van Ringen
Getaxeerd op: ƒ 52
Oude aanslag: ƒ 4-17
Nieuwe aanslag: ƒ 4-7
Opmerkingen: Verhuurt voor f 28, f 16 en 4 st. p.w. (f 11.14). Van de laatste gaat een derde af. De uitgang van het Pompstraatje naar de Torenstraat wordt gepasseerd, de huizen daar horen bij de Riedijk.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).