Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 4; 366 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 04)

04.071 Vest Adolf Mendius

Wijk 04 Nummer 071
Merwedekade* Vest
Eigenaar: Adolf Mendius
pakhuisje
Getaxeerd op: ƒ 16
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 1
Nieuwe aanslag: ƒ 1-7
Opmerkingen: Gaande de Vest af, na de Poort toe, dus kennelijk buiten de Blazersvest aan de rivier gelegen. Getaxeerd op f 24, waarvan af een derde.\n \n\n\n\n\n\n\n\ngeschreven werd:\n\n\ngeschreven werd: gaande de Vest af, na de poort toe..

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).