Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 4; 366 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 04)

04.298 Torenstraat Weduwe van Frans Watergom

Wijk 04 Nummer 298
linkerzijde Torenstraat
Eigenaar: Weduwe van Frans Watergom
Getaxeerd op: ƒ 35
Oude aanslag: ƒ 11
Nieuwe aanslag: ƒ 2-19
Opmerkingen: Eigen woning getaxeerd op f 21.04, verhuurt voor 8 st. p.w. (f 20.16), waarvan af een derde.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).