Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 4; 366 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 04)

04.056 Riedijk Jacob Korthals

Wijk 04 Nummer 056
Den Engel ? Riedijk
Eigenaar: Jacob Korthals
Getaxeerd op: ƒ 90
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 14
Nieuwe aanslag: ƒ 7-10
Opmerkingen: Waarschijnlijk is dit het huis op de hoek van de Riedijk en de ingang naar de Blazersvest (zie 04058).

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).