Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 4; 366 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 04)

04.035 Riedijk Bartholomeus van Dollen

Wijk 04 Nummer 035
Riedijk
Eigenaar: Bartholomeus van Dollen
Getaxeerd op: ƒ 123
Oude aanslag: ƒ 13-10
Nieuwe aanslag: ƒ 10-5
Opmerkingen: Verhuurt een deel voor f 80, voorts drie per week voor resp. 10 st. (f 26), 8 st. (f 20.16) en 7 st. (f 18.04). Van deze laatsten gaat een derde af.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).