Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 4; 366 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 04)

04.355 Torenstraat Corstiaan Swarts

Wijk 04 Nummer 355
zuidzijde Torenstraat
Eigenaar: Corstiaan Swarts
woonhuis + 3 huisjes
Getaxeerd op: ƒ 58
Oude aanslag: ƒ 7
Nieuwe aanslag: ƒ 4-17
Opmerkingen: Komt agter aan t kerkhoff uyt met een gang waar in de drie huysjes staan. Verhuurt voor 12 en 8 st. p.w. (f 31.04 en f 20.16). De drie huisjes elk voor 4 st. p.w. (f 11.14). Van het totaal van f 87.02 gaat een derde af.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).