Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 4; 366 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 04)

04.133 Riedijk Steven (nu Weduwe Toors) Disjon

Wijk 04 Nummer 133
Riedijk
Eigenaar: Steven (nu Weduwe Toors) Disjon
woonhuis/3 huisjes
Getaxeerd op: ƒ 92
Oude aanslag: ƒ 14-6
Nieuwe aanslag: ƒ 7-13
Opmerkingen: Huis aan Riedijk verhuurd voor f 50; op een plaats achter nog drie huisjes, elk verhuurd voor 8 st. p.w. (f 20.16), daarvan gaat een derde af. De drie huisjes (zie oudste kaart kadaster) liggen aan het Pompstraatje.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).