Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 4; 366 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 04)

04.173 Voorstraat Geurt Gilthuijsen

Wijk 04 Nummer 173
Nieuwkerkstr.-HeerHSstr. Voorstraat
Eigenaar: Geurt Gilthuijsen
Getaxeerd op: ƒ 120
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 15
Nieuwe aanslag: ƒ 10
Opmerkingen: Laatste huis van het vierde kwartier aan de linkerzijde, nu volgt de overzijde van de straat, richting Boomstraat. De grens van dit kwartier loopt dus aan deze zijde niet over een zijstraat, maar wordt bepaald door de Kerksteiger aan de overkant.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).