Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 4; 366 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 04)

04.096 Schotsentuin Weduwe van Claas van der Hoek

Wijk 04 Nummer 096
negen huisjes Schotsentuin
Eigenaar: Weduwe van Claas van der Hoek
woonhuisjes, negen
Getaxeerd op: ƒ 101
Oude aanslag: ƒ 20-5
Nieuwe aanslag: ƒ 8-8
Opmerkingen: Negen huisjes van n eigenaar, alle per week verhuurd en waarvan er enigen lang leeg staan, in huur varirend van 5 tot 9 st. (f 13 en f 23.08). Totale huurwaarde f 150.16, waarvan een derde af gaat.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).