Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 4; 366 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 04)

04.258 Nieuwkerkhof Weduwe van Thomas Coppelaar

Wijk 04 Nummer 258
Nieuwkerkhof
Eigenaar: Weduwe van Thomas Coppelaar
Getaxeerd op: ƒ 13
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 1-2
Opmerkingen: Geen oude verponding. Gaande over aant Nieuwkerkhoff na het Klockhuys aan. Eerste van drie huizen tussen Toren- en Nieuwkerkstraat.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).