Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 4; 366 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 04)

04.078 Riedijkspoortstad

Wijk 04 Nummer 078
huis naast de poort Riedijkspoort
Eigenaar: stad
Getaxeerd op: ƒ 0
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 0
Opmerkingen: Gaande nu de poort uijt aan de linkerzijde dus de bebouwing langs de Riedijkshaven aan de Blijenhoek of Nieuwendijk. Huis naast de poort bewoond door de commissaris en bakenmeester, vrij van huur.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).