Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 4; 366 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 04)

04.269 Wijngaardstraat Simon van Hooff

Wijk 04 Nummer 269
Nieuwkerkstraat-Torenstr. Wijngaardstraat
Eigenaar: Simon van Hooff
Getaxeerd op: ƒ 67
Oude aanslag: ƒ 4-10
Nieuwe aanslag: ƒ 5-12
Opmerkingen: Verhuurt voor f 26, f 15, 9 st. p.w. (f 23.08) en 6 st. p.w. (f 16.05). Van de laatste twee af een derde.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).