Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 57

folio 57

Antonetta Stoel
den 28 Julij 1815 om dronkenschap ten verzoeke van haar Zoon Jan van Houwelingen – door de rechtbank te Dordt voor Een jaar geconfineert en voorts op haar eige verzoek nog 2 Jaren gecontinueert.
Ontslagen 28 Julij 1818.

NB.
- Antonetta Stoel, j.d. van Dordrecht en wonende in den Heerhermanshuisstraat geadsisteert met haar vader Anthonij Stoel, otr/tr. Dordrecht 27-10/13-11-1774 (door Ds Brouwer) Dirk van Houwelingen, j.m. van Dordrecht geadsisteert met zijn moeder Pieternella van Houwelingen wed.e Salomon van Houwelingen.
NB.
- [http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1774.pdf]
- [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.88/1817-0065.pdf]
Uit het huwelijk:
1. Salomon van Houwelingen, ged. Dordrecht 25-5-1775.
Zoon:
1. Johannes van Houwelingen, geb. Dordrecht 1784, akte van bekendheid 8-8-1817 door de vrederechter van het kanton Dordrecht (1817), scheepslijter (1817), zoon van Antonetta Stoel, tr. Dordrecht 8-10-1817 Kaatje van Weijnen, geb. Dordrecht 1788, dochter van Herbert van Weijnen (scheepslijter) en Hester van Huijden.

- begraafregister (Nieuwkerk)
Kerk : Nieuwkerk Begraafdatum : 06-06-1803
Naam : Dirk van Houwerlingen Leeftijd : - Woonplaats : -
Opmerkingen : (Arm Lijken van de maand Junij 1803) Aangegeven door : R. van den Blijk
Bron : SAD 11-72 folionr 253vs

- Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814)
Naam : Jan van Houwelingen
Geboren : 1784 Beroep : slijtersknecht Woonplaats : E163 Wijk (v.d. wijkmeesters) : 19
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343

- Kohier van het patent-regt over het jaar 1827
Artikelnummer: 1882
Namen der patentschuldigen: De Heer J. van Houwelingen (Firma wed E.C. Stoel & E. van Houwelingen) (wonende in wijk E010)
is schuldig: Als: scheepsloper, 12B f 4 / scheeptagrijn, 11B f 5,50
Folionummer: 377 bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885Stoffel van Herwaarden
den 17 Augustus 1815 om wangedrag ten verzoeke van zijn broeder Jan van Herwaarden door de Rechtbank te Dordt voor Een Jaar geconfineert.
Gecontinueert op zijn eige verzoek.
Overleden 3 Septb. 1831.

Louis van der Want
den 27 Septb. 1815 om wangedrag ten verzoeke van zijne famielle door de Rechtbank te Dordt voor een jaar geconfineert.
Gecontinueert op zijn eige verzoek.
Nieuw Register no. 14.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)