Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 94

folio 94

Martinus Gillpert
den 24 April 1826 door rechtbank te Dordrecht wegens dronkenschap geplaatst voor een jaar 3 Kl. f 80.
Ontslagen 24 Jan. 1827.

Andries Plukhooij
den 27 do op zijn verzoek ingenomen tegen betaling van f 104 Kostgeld klederen voor zijne Confraters de aansprekers alhier.
Ontslagen 11 dec. 1828.

Een doofstomme onbekent persoon
den 18 Meij 1826 van Stadhuis in dit Godshuis op verzoek van de Stedelijke Regering overgebracht zijnde dezelve omtrent 1 1/2 Jaar geleden alhier gevonden zonder dat men heeft Kunnen ontdekken op welke wijze aangebracht te zijn.
Voortdurent Jaarlijks geconfineert en bij Koninklijk Besluit daar over uit S’Rijks Kas toegelegt f 130 S’Jaars.
Nieuw Register No. 41.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)