Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 13

folio 13

Hendrik Stronkmans
den 29 Septb. 1803 op app(ointement) van de Kamer Judicieel deser Stad wegens dronkenschap geconfineert tot 29 Septb. 1805 mits daarvoor betaalt worde f 60 s’jaarlijks.
Ontslagen 8 feb. 1805.

Mr. Jan Martinus Ravens
den 15 October 1803 volgens appointement van de Raaden van Gemeente en van Rechtspleging der Stad Vianen wegens dronkenschap geconfineert tot 18 Octb. 1806 en door zijn curator den nots. Wm. Pernis doen plaatzen in de 2 classis.
Ontslagen den 14 Julij 1806.

Eva Smits
den 15 November 1803 wegens Krankzinnigheid volgens Appointement van de Kamer Judicieel geconfineert tot 15 November 1805 ten lasten van ’t Huijs.
Gecontinueert bij Resol. 21 November 1806 tot 15 Novb. 1807.
Gecontinueert bij Resol. 18 Oct. 1807 tot 15 Novb. 1809.
continueert bij Resol. 28 Sept. 1809 tot 15 Novb. 1811.
Overleden 15 Junij 1816.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)