Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 104

folio 104

Antonij Stoel
den 5 Augs. 1828 provisioneel op zijn verzoek ingenomen en kort daarna naar de Ommerschans van waar hij ontvlugt was teruggezonden.
Ontslagen Septb. 1828.

Hendrik Recourt
den 8e dito door de Rechtbank te Dordrecht om wangedrag voor een jaar geplaatst 3e Kl. tegen f 120,-.
Ontslagen 8 Aug. 1829.

Heijltje Lierop
dat 6 Septb. 1828 door dezelve Rechtbank om Krankzinnigheid voor een jaar geplaatst en in 1829 gecontinueert 3 Kl.
Overleden 14 dec. 1829.

NB.
- Doopdatum 1797.04.03 Naam kind Heijltje
Naam vader Lierop, Jan Naam moeder Pruijssen, Willemijna
Datum ondertrouw 1797.01.12
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 8-10

- Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814)
Naam : Jan Lijrop Geboren : 06-12-1775 Beroep : metzelaar Woonplaats : C1270
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 11
Titel lijst : Lijst der Manschappen van 17 tot 50 Jaren zich bevindende in Wijk No. 11.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343

- overlijdensakte Dordrecht 16-12-1829 (no. 620)
Neeltje Lierop, oud ruim 32 jaren, geboren en wonende alhier, ongehuwd, zonder beroep, dochter van Johannes Lierop (overleden alhier) en van Wilhelmina Pruijssn (61 jaren), is overleden 14/12 des middags ten 1 uren in het huis geteekend C1071 op de Lindegragt.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)