Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 88

folio 88

P.P. van Epenhuizen
den 15 April 1824 ten verzoeke van zijne famielle door de rechtb. te Dordrecht om wangedrag geconfineert voor een jaar 2e Kl.
Ontslagen 28 Junij 1824.

NB.
- Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814)
Naam : Pleunardus Pieter van Epenhuizen
Geboren : 10-10-1786 Beroep : heel & vroedmr. Woonplaats : B345
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 01
Titel lijst : Lijst van Manspersonen in deze wijk woonagtig welke op 1e September 1814 den ouderdom van zeventien Jaren bereikt hebben doch noch beneden de vijftig Jaren zijn.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343

- Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Pleunardus Epenhuizen Woonplaats : B328 geheel Beroep : chirurgijn
Belasting (of huurwaarde?): 50
Folionummer : 16 Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

- Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
Artikelnummer : 0703
Naam : P. Pieter van Epenhuizen Woonplaats : D0372 Beroep : chirurgijn
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 28,02
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855

- Heden voormiddag ruim 9 ure overleed mijn waarde Echtgenoot de heer PLEUNARDUS PIETER VAN EPENHUIJSEN, Heel- en Vroedmeester alhier, in den ouderdom van ruim 39 jaren, na eene echtverbintenis van ruim 7 jaren, mij nalatende een kind.
Dordrecht, den 21 Februarij 1825. A.M. LEEMSCHOT wed. P.P. van EpenhuijsenAnna Jacoba Bosch
den 17 April 1824 door de rechtbank te Dordrecht om Onnozelheid als toezicht behoevend geplaatst voor een Jaar en voorts Jaarlijks verlengt pro deo.
Nieuw register no. 33.

Johanna van Dijk
den 29 April 1824 als boven om Krankzinnigheid voor een Jaar geplaatst pro deo.
Ontslagen 14 Julij 1824, herstelt.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)