Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 81

folio 81

Agnieta Weijers
den 13 Meij 1822 ten verzoeke van haar man door voorn. Rechtbank wegens dronkenschap geconfineert voor Een jaar 2e Kl.
Ontslagen 25 sept. 1822 volgens Billet van d’hr. Jantzon.

NB.
- Agneta Weijers, geb. Nijmegen ca 1786, overl. Nijmegen 2-12-1855 (69 jr), in het Krankzinnig en Verbeterhuis tussen 13 mei en 25 september 1822, dochter van Peter Weijers en Jenneke Jansen, tr. Dimitrius Paulus van Veerssen, geb. Nijmegen, overl. Nijmegen 9-7-1873 (88 jr).
Kinderen:
1. Joanna Petronella van Veerssen, geb. Nijmegen 1809 (20 in 1829), tr. Dordrecht 29-4-1829 Theodorus Joannes T' Schroots, geb. Dordrecht 1807 (22 in 1829), in het Krankzinnig en Verbeterhuis tussen 28 juli en 8 oktober 1823, zoon van Theodorus T' Schroots en Joanna Maria Rosalia Gondau.

- Kohier van het patent-regt over het jaar 1827
Artikelnummer: 0461
Namen der patentschuldigen : De Heer Theod. de Schroots (wonende in wijk A311)
is schuldig: Als: kamerbehanger, 13B f 1,80 / winkelier ben. f 1000, 17A f 0,80
Folionummer: 093
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885Pieter Bellard
den 29 Meij 1822 ten verzoeke van zijne famielle wegens Krankzinnigheid door meergem(elde) Rechtbank voor Een Jaar geconfineert, 3e Kl(asse).
Ontslagen 28 Julij 1822, herstelt.


Ds. Petrus Hagoort
den 12 Julij 1822 ten verzoeke van zijn vader wegens slegt gedragt door dezelfde Rechtbank voor Een jaar geconfineert 3e Kl. f 120.
Ontslagen 12 Jan. 1823.

NB.
- Eijmert Hagoort, j.m. gebore te Dussen woont in de Nieuwstraat met schriftelik Conzent van zijn voogden G. van Dijk en Eijmert Rombout (1791), wedn. van Helena Crans geboren te Dussen Munsterkerk wonende in de Nieuwstraat (1801), otr/tr. (1) Dordrecht 14/29-5-1791 (Ds. Bosveld) Helena Crans, j.d. geboren te Zalt Bommel woont op de Lindegragt met schriftelik conzent van haar Moeder Anna van Druene wed.e A. Crans (1791), otr/tr. (2) Dordrecht 18-7/1-8-1801 Dirkje Roomer, j.d. geboren te Woudrichem wonende in de Houtthuinen hebebnde schriftelik conzent van hare moeder Gijsbertje van Kleef weduwe Dirk Romer (1801).
NB.
- [http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1791.pdf]
- [http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1799.pdf]
Kinderen:
1. Peeter (Pieter) Hagoort, ged. Dordrecht 23-10-1792, tr. Steenbergen 29-8-1829 Joanna Adriana Paase, geb. Steenbergen, dochter van Gerrit Paase en Rebecca Bierens.
2. Anthonij Hagoort, ged. Dordrecht 21-5-1795. 3. Arie Hagoort, ged. Dordrecht 9-10-1796.
4. Anthonij Hagoort, ged. Dordrecht 28-9-1798.
Kinderen:
1. Dirk Hagoort, ged. Dordrecht 25-10-1802.

- Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814)
* Naam : Arie Hagoort Geboren : (18 jaar) Beroep : particulier Woonplaats : C1462 Wijk (v.d. wijkmeesters) : 12
* Naam : E. Hagoort Geboren : (47 jaar) Beroep : schoolhouder Woonplaats : C1462 Wijk (v.d. wijkmeesters) : 12
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343

- Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 22 julij f 0,93; 21 octob f 17,58
Artikelnummer : 1468
Naam : Eijmert Hagoort Woonplaats : C1329 Beroep : schoolhouder
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 16,01
Bedragende te zamen : 18,51
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855

- De vergadering heeft hierop kennis genomen van eene sub no. 4113 geregistreerde uitspraak van het provinciaal Kerkbestuur van Zeeland, d.d. 1 Mei l.l., waar bij Petrus Hagoort, tot hiertoe Predikant te Zoutelande, wegens wangedrag van de H. Dienst is ontzet.
[bron: Handelingen (1837); books.google.nl]

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)