Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 96vs

folio 96vs

Rudolf van der Pijl
den 9 Nov. 1826 door de Rechtbank te Dordrecht wegens Krankzinnigheid geplaatst voor een Jaar in de 2 Kl.
Verplaatst naar Geel in Braband den 15 Sept. 1827 en aldaar later Krankzinnig Overleden.

NB.
- otr Dordrecht 16-12(wintermaand)-1809 (tr. 30-12-1809)
Rudolph van der Pijl, j.m. geboren te Vianen met schriftelik bewijs dat hij ouderloos is en onder geen voogden staat, met Helena van Hoogstraten, j.d. geboren te Dordregt, beiden wonende op de Voorstraat bij de Vuilpoort met schriftelik Consent van haar ouders Johannes van Hoogstraten en Johanna Jacoba Vrieswoud.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.94/11_94_1809.pdf]

- Regt van patent 1809-1811
Uitgegeven den : (na 21 maart tot ca eind mei 1809) Eindigende den : 31 december 1809
NAMEN der GEPATENTEERDE : R. v.d. Pijl Woonplaats : D0277
NAMEN der OBJECTEN : schoolhouder Afdeling : 2 Artikel : 31 Voor het Land : 4-0-8 Voor de Stad : 1-6-0 Leges : 0-5-0 Totaal : 5-11-8
Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 594 paginanummer : 196
+
Uitgegeven den : 7 aug. 1810 Eindigende den : 31 december 1810
AMEN der GEPATENTEERDE : R. v.d. Pijl Woonplaats : C1340
NAMEN der OBJECTEN : kostschoolhouder Afdeling : 2 Artikel : 30
Voor het Land : 8-18-0 Voor de Stad : 2-12-0 Leges : 0-11-0 Totaal : 12-1-0
Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 595 paginanummer : 082
+
Uitgegeven den : 18 febr. - 31 okt. 1811 Eindigende den : 31 december 1811
NAMEN der GEPATENTEERDE : R. v.d. Pijl Woonplaats : C1340
NAMEN der OBJECTEN : kostschoolh. Afdeling : 2 Artikel : 30
Voor het Land : 8-1-0 Voor de Stad : 2-12-0 Leges : 0-11-0 Totaal : 11-4-0
Bron : Stadsarchief Dordrecht 4-251 paginanummer : 053

- Paspoort 1811
A182 Rudolph van der Pijl, geb. Vianen, 22 jaar, 1.735 m;
Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 203a

- otr Dordrecht za 3-8-1811 (tr. 17/8 voor L. van der Schoor)
Rudolph van der Pijl, wedn van Helena van Hoogstraten, geboren te Vianen, wonende in de Hofstraat, ouderloos, volgens Bewijs van zijn aantekening op den 16 Decemb. 1809 overgelegd, met
Wilhelmina Hester van Oudgaarden, j.d. geboren te Dordrecht wonende in het Steegoversloot, met schriftelijk Consent van haar ouders Johannes van Outgaarden en Odilia Vrieswoud.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.94/11_94_1811.pdf]

- Gister avond verloste mijne geliefde huisvrouw Wilhelmina Hester van Oudgaarden, allervoorspoedigst van eene dochter. R. van der Pijl. Dordrecht, den 1 October 1812.
[bron: Dordrechtsche Courant 3-10-1812]

- Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Rudolf v.d. Pijl Ouderdom : 01-02-1790 (23) Beroep : schoolhouder Woonplaats : C1340
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 11
Titel lijst : Lijst van Gehuwde Manschappen van de 17 tot 50 Jaren In Wijk No. 11.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

- Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Rudolf van der Pijl Woonplaats : C1219 geheel Beroep : schoolhouder
Belasting (of huurwaarde?): 150
Folionummer : 48 Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

- Op den 6 dezer overleed te GEEL mijn dierbare echtgenoot R. van der Pijl, in den ouderdom van 38 jaren. Dordrecht 8-12-1828 W.H. van der Pijl wed R. van der Pijl.
[bron: Dordrechtsche Courant 11-12-1828]Govert Baars
den 13 Nov. 1826 als boven in de 3 Kl.
Ontslagen 13 Meij 1827 herstelt.


Johannis Brugts
den 14 dito door de Rechtbank te Leeuwarden voor een jaar wegens Krankzinnigheid geplaatst 2e Kl.
Overleden 26 decb. 1826.

NB.
- overlijdensakte Dordrecht 28-12-1826 (no. 590)
Johannes Brugts, oud 56 jaren, geboorte te (onbekend), wonende te Leeuwarden, gehuwd, de naam zijner vrouw onbekend (gedomicilieerd te Leeuwarden, zonder beroep) beroep van de overledene grutter, zijne ouders onbekend als mede de plaats waar dezelve zijn overleden, is overleden alhier 26/11 des morgens 11 uren in het huis getekend C1079 op de Lindegragt.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)