Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 18

folio 18

Johanna van Eijsberg
den 8 April 1805 provisioneel wegens Krankzinnigheid geconfineert ten Koste van het Huijs.
Ontslagen 27 April 1805 zijnde herstelt.

Steven van der Ven
den 12 April 1805 wegens debauche door de Kamer Judicieel geconfineert ten verzoeke van Armbezorgers der R.C. Kerk op de Hoge Nieuwstraat tot 12 April 1807 mits daar voor Jaarlijks betalende f 52-0-0.
Geconti(nueert) bij Resol. 24 Maart 1807 tot 12 April 1809.
Ontslagen 12 April 1809.

Anthonij Stoel Az
den 18 April 1805 wegens wangedrag door de Kamer Judic. geconfineert ten verzoeke van zijn vader tot 18 April 1808 mits daarvoor Jaarlijks betalende f 100-0-0.
Ontslagen en vertrokken naar America den 18 februarij 1806.

NB.
- Anthonij Stoel, j.m. van Dordrecht woont in de Marienbornstraat geadsist met zijn moeder Antonetta Serret wed. van Jan Cornelisse Stoel (1755), otr. Dordrecht 7-8-1755 Kaatje/Katrijna de Kool, j.d. van Dordrecht woont in den Heerhermanhuijsstraat geadsist. met haar moeder Huijbertje van Driel wed. van Hermen de Cool (1755).
NB.
- [http://files.archieven.nl/46/f/11.91/11_91_1754.pdf]
Kinderen:
1. Antonetta, ged. Dordrecht 30-1-1756.
2. Hermen, ged. Dordrecht 13-7-1757.
3. Rookje, ged. Dordrecht 2-4-1762.
4. Jan Cornelisze, ged. Dordrecht 23-4-1764.
5. Jan Cornelisse, ged. Dordrecht 31-8-1765.
6. Johanna, ged. Dordrecht 4-3-1768.
7. Cornelia, ged. Dordrecht 2-12-1769.
8. Huijbertje, ged. Dordrecht 14-8-1774.
9. Rooksie, ged. Dordrecht 30-4-1777.
10. Anthonij, ged. Dordrecht 17-10-1779.

- Regt van patent 1808-1811
Uitgegeven den : 31 meij 1808 Eindigende den : 31 december 1808
NAMEN der GEPATENTEERDE : A. Stoel Woonplaats : C176
NAMEN der OBJECTEN : koopman
Afdeling : 2 Artikel : 31
Voor het Land : 4-0-8 Voor de Stad : 1-6-0 Leges : 0-5-0 Totaal : 5-11-8
Opmerkingen : firma A. Stoel & Zoon
Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 592 paginanummer : 117
+
Uitgegeven den : 4 maart 1809 Eindigende den : 31 december 1809
NAMEN der GEPATENTEERDE : Anthonij Stoel Woonplaats : C176
NAMEN der OBJECTEN : koopman
Afdeling : 2 Artikel : 31 Begroting : -
Voor het Land : 4-0-8 Voor de Stad : 1-6-0 Leges : 0-5-0 Totaal : 5-11-8
Opmerkingen : firma A. Stoel & Zoon
Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 594 paginanummer : 129
+
Uitgegeven den : 13 sept. (herfstmaand) 1810 Eindigende den : 31 december 1810
NAMEN der GEPATENTEERDE : A. Stoel Woonplaats : C176 NAMEN der OBJECTEN : koopman
Afdeling : 2 Artikel : 31
Voor het Land : 4-9-0 Voor de Stad : 1-6-0 Leges : 0-6-0 Totaal : 6-1-0
Opmerkingen : firma A. Stoel & Zoon
Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 595 paginanummer : 118
+
Uitgegeven den : 18 febr. - 31 okt. 1811 Eindigende den : 31 december 1811
NAMEN der GEPATENTEERDE : Anth. Stoel Woonplaats : C176
NAMEN der OBJECTEN : koopman
Afdeling : 2 Artikel : 31 Begroting : -
Voor het Land : 4-0-8 Voor de Stad : 1-6-0 Leges : 0-5-0 Totaal : 5-11-8
Opmerkingen : firma A. Stoel & Zoon
Bron : Stadsarchief Dordrecht 4-251 paginanummer : 027

- Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (hoofdgeld 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Voorstraat C176
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Anthonij Stoel
Ongehuwd: 1 Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: slijter in hout
Classis: 33 Somma: 16-0-0 Aanmerkingen: 20-0-0
Folionummer en bron: 015 van archiefstuk SAD 5-896

- Register houdende aantekening van de aangegeven lijken 1806-1811
Nummer : 194 Datum aangifte : 03-04-1811
Naam : Anthonij Stoel Leeftijd : oud 77 jaren Overlijdensdatum : 29-03-1811
Opmerkingen : nalatende ses kinderen, gewoond hebbende op de Voorstraat bij de Boomstraat C176
Woonplaats : C176 op de Voorstraat bij de Boomstraat
Aangegeven door : bidder Knuijff
Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 11 (dtb-boeken), inv.nr. 99

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)