Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 46vs

folio 46vs

Maria Huisman
den 10e van Louwmaand 1810 ten verzoeke van hare Curator Wm. van Overklift op app(ointemen)t van de Kamer Jud(icieel) der Stad Dordrecht om dronkenschap.
Ontslagen 10 Januarij 1812.

Maggalina Boest
den 13e v. Louwmaand 1810 op app(ointemen)t als boven ten verzoeke van haar vader Dirk Boest om wangedrag geconfineert tot 13e v. Louwmaand 1811.
Ontslagen bij app. 20 Maart 1811.

NB.
- Dirk Boest, tr. Judik Versteeg
Kinderen:
1. Cornelia, ged. Dordrecht 8-1-1773.
2. Adriana, ged. Dordrecht 10-4-1776.
3. Machelina, ged. Dordrecht 9-12-1780.

- Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (hoofdgeld 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Lijnbaan E819
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Dirk Boest
Ongehuwd: 2 Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: scheepmaker
Classis: 35 Somma: 6-0-0 Aanmerkingen: 4-0-0
Folionummer en bron: 62 van archiefstuk SAD 5-898

- Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Dirk Boest Woonplaats : E644 geheel Beroep : scheepmaker
Belasting (of huurwaarde?): 40
Folionummer : 21
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375Pieter van der Heijden
den 1e van Sprokkelmaand 1810 ten verzoeke van zijne moeder op app(ointement) als voren om Krankzinnigheid.
Ontslagen 22 Jan. 1811 zijnde herstelt.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)