Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 19

folio 19

Maike van Vliet huisvrouw van H.k van Holst
den 31 Meij 1805 wegens dronkenschap door de Kamer Judicieel geconfineert voor 2 Jaren ten verzoeke van haar man H. van Holst dus tot 31 meij 1807 mits betalende f 1000 s’Jaars.
Ontslagen 31 Meij 1807.

Margaretha Theodora van Dorp
den 3 Junij 1805 wegens Krankzinnigheid door de Kamer Judicieel geconfineert voor twee Jaren ten verzoeke van hare zuster Joh.s Elisabeth van Dorp dus tot 3 junij 1807, mits daarvoor betalende f 100-0-0.
Overleden 24 April 1806.

Matthijs Andriessen
den 30e Meij door de Kamer Judicieel ten verzoeke van zijn vader Matthijs Andriessen wegens debauche geconfineert voor twee Jaaren dus tot 30 Meij 1807, mits Jaarlijks daar voor betalende f 80-0-0.
Ontslagen en vertrokken naar America den 18 februarij 1806.

NB.
- Matthijs Andriessen, tr. Johanna van Berkeloo.
Kinderen:
1. Pieter, ged. Dordrecht 23-6-1770.
2. Anthonie, ged. Dordrecht 1-10-1775.
3. Johanna, ged. Dordrecht 15-4-1778.
4. Heijltje, ged. Dordrecht 15-12-1780.
5. Matthijs, ged. Dordrecht 8-6-1783.
6. Hermannus, ged. Dordrecht 15-10-1788.

- Register eed 25e penning 1789 (plakkaat 30 september 1788)
Wijk : 09 Straat : Vriesestraat, Breestraad en Sarisgang
Nummer : 056 Naam : Mattijs Andriesse Opmerkingen : Eed gedaan 23 Feb.
Bron: SAD 3-3423 folio 020

- Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Matthijs Andriesse
Woonplaats : D997 Biljet (of arm) : biljet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)