Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 26

folio 26

Hendrik ’t Hooft
den 21 Junij 1806 om Krankzinnigheid op ordre van den Heer Schepen Jantzon geplaatst en den 18 Augustus daaraanvolgende op Consent van d’Hr. Schepen den Bandt ontslagen zijnde herstelt en gelogeert geweest in de 1e Classe.
Ontslagen 18 Augs. 1806.

Cornelis van Wijk
den 2 Julij 1806 ten verzoeke van zijne zuster om wangedrag door de Kamer Judicieel geconfineert voor 2 Jaaren ten Lasten van ’t Huis.
Gecontinueert volgens Resol(utie) tot 2 April 1809.
Ontslagen 2 April 1809.

Maike Lawende
den 3 Julij 1806 ten verzoeke van haar vader om wangedrag geplaatst door de Kamer Jud. voor een Jaar mits betalende f 80-0-0.
Ontslagen 3 Julij 1807.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)