Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 36

folio 36

Jan Tans
den 7 April 1808 ten verzoeke van den Roomschen Armen van het Kruijs, geconfineert voor een Jaar voor f 52:0:0, slegt gedrag.
Ontslagen 7 April 1809.

Johanna van Hulst
den 11 April 1808 provisioneel geconfineert om Krankzinnigheid ten lasten van ’t huis.
Ontslagen 22 Julij 1808.

Maria Spoel
den 21 April 1808 ten verzoeke harer famielle geplaatst voor 2 Jaaren ten Lasten van het Huis, om wangedrag.
Ontslagen den 31e van Wintermaand 1810.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)