Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 22

folio 22

Johannes van der Elst
den 13 September 1805 ten verzoeke van zijnen broeder F. van der Elst wegens dronkenschap geconfineert tot 13 September 1806 en geplaatst in de 2e Classis.
Ontslagen 13 Septb. 1806.

Catharina du Hen wed.e Degens
den 18 September 1805 wegens dronkenschap door de Kamer Jud. geplaatst, mits betalende f 100 s’jaars voor 2 Jaren dus tot 18 September 1807.
Gecontinueert bij Res. 25 Junij 1807 tot 18 septb. 1808.
Idem tot 18 Sept. 1809.
Ontslagen 18 van Herfstmaand 1809.

Arnoldus Galmeijer
den 27 September 1805 wegens dronkenschap door de Kamer Jud. geplaatst voor een jaar ten Lasten van het huis dus tot 27 Septb. 1806.
Ontslagen 27 Septb. 1806.

NB.
- Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
Naam : Arnoldus Galmeijer Leeftijd : 50 Woonplaats : C1031
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167

- Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Arnoldus Galmeijer
Woonplaats (oude huisnummers!) : C1031
Biljet (of arm) : arm
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)