Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 91vs

folio 91vs

Anna Brandt
den 26 Aug. 1825 door de rechtbank te Dordrecht wegens Krankzinnigheid voor een Jaar geplaatst pro deo en zedert gecontinueert.
Overleden 12 feb. 1829.

Huibert Franken
den 27 do als boven geplaatst en gecontinueert.
Nieuw register no. 37.

Johan H. Slewitsz
den 29 do als boven geplaatst.
Ontslagen 28 Novb. 1825, herstelt.

NB.
- Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814)
Naam : Johannis Slewitz Geboren : 22-06-1789 Beroep : paruikemaker Woonplaats : B40
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 05
Titel lijst : Naamlijst der Gehuwden Manspersonen van het Jaar 1797 tot 1764 ingeslooten Wijk No. 5 L.B.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343

- Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Johannes Hendrik Slewits Woonplaats : B44 geheel Beroep : baardscheerder
Belasting (of huurwaarde?): 25
Folionummer : 03 Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

- Kohier van het patent-regt over het jaar 1827
Artikelnummer: 1784
Namen der patentschuldigen De Heer H. Slewids (wonende in wijk D0937)
is schuldig: Als: hairsnijder, 14B f 1,20 / winkelier ben. f 1000, 17A f 0,80
Folionummer: 357 Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)