Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 28

folio 28

Cornelis Luijten
den 12 September 1806 op verzoek van zijne vrouw door de Kamer Jud(icieel) wegens dronkenschap geconfineert voor 2 Jaren, mits Jaarlijks betalende f 50-0-0.
Ontslagen 12 Septb. 1808.

Dina Leenheer
den 16 September 1806 op verzoek van haar vader Jan Leenheer om wangedrag geconfineert voor Twee Jaren mits betalende f 40,- s’jaars. Gecontinueert bij Res. 25 Junij 1807 tot 16 Septb. 1808.
Ontslagen 5 Julij 1808.

Cornelis Molendijk
den 23 Septemb. 1806 ten verzoeke van zijnen Huisvrouw Hendrijntje van der Waal door Schout en Schepenen van Hendrik Ido Ambacht om Krankzinnigheid voor den tijd van een Jaar geconfineert in de 2 Classe.
Ontslagen 20 Maart 1807, zijnde herstelt.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)