Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 49vs

folio 49vs

Dirk Verdoes
den 8 v. Herfstmaand 1810 ten verzoeke van zijne Huisvrouw om wangedrag in de 2 Klasse door de Kamer Judicieel geplaatst.
Ontslagen bij app(ointement) 6 december 1810.

NB.
- Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (hoofdgeld 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Maartensgat A121
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Dirk Verdoes
Ongehuwd: 2 Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 1
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: 1 dienstbode
Handel, Beroep, of Handwerk: comm van de Postw. op Rotterdam
Classis: 34 Somma: 10-0-0 Aanmerkingen: 4-0-0
Folionummer en bron: 09 van archiefstuk SAD 5-894
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

- Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken A1-537 en Merwede E001-076 + F077-122 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Dirk Verdoes Woonplaats : A119 geheel Beroep : tapper
Belasting (of huurwaarde?) : 100
Folionummer : 07
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 893a en 893bHendrik van Rekum
den 19 v. herfstmaand 1810 door de Kamer Judicieel om Krankzinnigheid geplaatst voor den tijd van Twee Jaaren ten lasten van ’t huis.
Ontslagen 5 Meij 1812, herstelt.

Arie Leenheer
den 12 November 1810 als boven om Krankzinnigheid geplaatst ten lasten van het Huis.
Overleden 30 Junij/2 Julij 1811.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)