Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 16vs

folio 16vs

Dirk Morjé
den 27 Septb. 1804 ten verzoeke van zijne Huisvrouw C.G. van der Wens op appointement van de Kamer Judicieel geconfineert tot 27 Septv. 1806 wegens dronkenschap en gelogeert in de eerste classis.
Ontslagen 27 van Herfstmaand 1809.

NB.
- Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Dirk Morjé
Woonplaats (oude huisnummers!) : C1169/1170
Biljet (of arm) : billet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

- Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (hoofdgeld 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Lindegragt C1169/1170
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Dirk Morje
Ongehuwd: -
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: renteniers
Classis: 33
Somma: 14-0-0
Aanmerkingen: 12-0-0
Folionummer en bron: 097 van archiefstuk SAD 5-896

- Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : wed. (geb. Catharina Goverdina de Wens) Morjé
Woonplaats : C1057 geheel
Beroep : rentenierster
Belasting (of huurwaarde?): 50
Folionummer : 41
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375


Hendrik Willem Bletgens
den 27 Novb. 1804 ten verzoeke van zijn vader Benjamin Bletgens op app.t van de Kamer Jud. geconfineert tot 27 novb. 1806 wegens slegt gedragt etc en geplaatst in de 2 classis.
Ontslagen den 30 Octb. 1806.

Abraham Kolster Jr
den 30 Novb. 1804 ten verzoeke van zijn vader Abr. Kolster Sr. op app.t van de Kamer Jud. geconfineert tot 30 Novb. 1806 wegens slegt gedrag en geplaatst in de 2 Classis.
Ontslagen 30 November 1805.

NB.
- Abraham Kolster (Colster), otr. Dordrecht 10-10-1772 Maria Charlotta Lots
Kinderen:
1. Willem, ged. Dordrecht 29-11-1772.
2. Abraham, ged. Dordrecht 14-10-1775.
3. Adriana Maria, ged. Dordrecht 21-7-1780.
4. Abraham, ged. Dordrecht 12-4-1786.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)