Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 33

folio 33

Wouter Vink
den 19 Octb. 1807 om dronkenschap geplaats voor een Jaar tot f 80-0-0 provisioneel.
Ontslagen 19 Octb. 1808.

Anna Mom
den 21 Octb. ten verzoeke en voor Rekening van de Kerkenraad van S’Gravendeel geconfineert door het Gerecht van hetzelve Dorp, om wangedrag, voor Twee Jaaren.
Ontslagen den 21 October 1808.

Willem Stuurman
den 1 November 1807 ten verzoeke van zijne vrouw door de Kamer Judicieel alhier voor twee Jaaren geconfineert om Dronkenschap mits betalende f 150,- S’Jaars.
Ontslagen den 28e van Herfstmaand 1809.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)