Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 41

folio 41

Damas Lighaam
den 15 Maart 1809 ten verzoeke van zijn Broeder A. Lighaam om wangedrag door de Kamer Jud. gekonfineert voor één Jaar ten Lasten van het Huis.
Ontslagen als vrijwilliger in de landdienst.

Maike Lawende den 10 April 1809 ten verzoeke van haar Vader door de Kamer Jud. geconfineert om haar wangedrag voor 2 Jaren mits betalende f 40 S’jaars.
Ontslagen den 10/13 April 1811.

Johanna Ridderhoff
den 11 April 1809 ten verzoeke van haar Vader om Krankzinnigheid voor Een Jaar ten Kosten van het Huis geconfineert.
Bovenstaande Subject werd bevonde zwanger te zijn en gaf voor dat in hare Krankzinnigheid binnen het huis gekregen te hebben ofschoon men algemeen geloofde dit een voorwendsel was, om vroeger begane misstap te bedekken.
Ontslagen den 20e van Wijnmaand 1809 zijnde herstelt.
NB. is later gehuwd geweest met de Heer Wm. de Bruijn Az bij wien zij vroeger gedient had en weder Krankzinnig geworden en in dit Huis geplaatst 12 Maart 1826.


NB.
- Johanna Ridderhof, geb. Dordrecht 1781 (38 in 1819), dochter van Willem Ridderhof (smit) en Hendrika van der Elst, tr. Dordrecht 15-10-1819 Willem de Bruijn, geb. Dordrecht 1744 (75 in 1819), rentenier (1819), wedn. Willemina Maria de Bruijn (overl. 23-5-1814), zoon van Adriaen de Bruijn en Anna Snel.
Kind met De Bruijn:
1. Willem Adriaan de Bruijn, geb. Dordrecht 1819.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)