Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 77vs

folio 77vs

Jacobus Kooij
den 23 Maart 1821 ten verzoeke van de Schout van Leerbroek voor Rekening van de gemeente wegens Krankzinnigheid door de Rechtbank te Gorinchem geconf. voor Een Jaar.
Ontslagen 23 Junij 1821, zijnde herstelt.

Anna Stoel
den 20 April 1821 ten verzoeke van hare famielle wegens dronkenschap door de Rechtbank te Dordrecht geconf(ineert) voor Een Haar à f 80 – en voorts op haar eigen verzoek gecontinueert.
Ontslagen 20 April 1823.

Matthijs Salacroup
den 8 Meij 1821 ten verzoeke van zijn broeder door de Rechtbank te Dordrecht wegens Krankzinnigheid geconfineert voor Een jaar à f 52 – en voorts Jaarlijks Gecontinueert door dr Rechtbank, Gratis.
Nieuw register no. 23.

NB.
- I. Michiel Salacroup, geb. Kersie/Quercy (Frankrijk) 28-9-1738, vestigt zich 26-4-1768 in Dordrecht, notariele akte 20-1119 akte 129 folio 649 (1784); Machiel Salekrop/gilde kramers/absent/afgelegt/25-6-1788 (SAD 3-1973); Maggiel Saliekroep/wijk 4/nr 51/onvermogent (1789; SAD 3-3423); M. Salacroup/60 jaar/C370 (mannen 1797); M. Salacroup/C371/declaratoir gegeven (1797; SAD 4-240); slijper in de liste civique 1811 (stemgerechtigden mannen), overl. Dordrecht 25-8-1820, otr/tr. Dordrecht 21-6/7-7-177.(?) Geertruij Claassen, geb. Brunssum, overl. Dordrecht 17-2-1814, dochter van Dirk Theodorus Claessens en Catharina Wichers.
Kinderen:
1. Michiel Salacroup, geb. Dordrecht ca 1773, M. Salacroup jr/C371 (mannen 1797).
2. Johannes Petrus Salacroup, geb. 1-5-1774, J.P. Salacroup/C371 (mannen 1797).
3. Matthijs Salacroup, geb. Dordrecht 14-10-1783.
4. Johanna Maria Salacroup, geb. ca 1770, begr. Dordrecht 6-4-1828, tr. Dordrecht 27-10-1803 Rudolphus Wilhelmus Heugens, ged. Den Bosch 18-4-1776, kleermaker (kinderen: Joanna Gertrudis Heugens, geb. 1805, tr. 1826 Philipp Weis)

IIa. Michiel Salacroup, geb. Dordrecht 1773, ijkmeester/6-4-1763/M. Salacroup (liste civique 1811), ontfanger van ’t octr./C50/15-6-1770 (1813), waagbediende/C47 (ca 1812-1814), kantoorbediende/Voorstraat C50 (patent 1815), waagmeester/C47 (1818), waagmeester (1820), waagmeester en kroeghouder/C47 (patent 1827), waagmeester/63 jaar (1834), overl. Dordrecht 29-9-1836 (63 jaar), tr. Clara Catharina Francois, geb 1770, zonder beroep (1820), zonder beroep/63 jaar (1834), zonder beroep/62 jaar (1835), zonder beroep/66 jaar (1839), overl. na 1840.
Kinderen:
1. Michiel Salacroup, geb. 1797, overl. Dordrecht 24-6-1840 (43 jaar).
2. Maria Geertruidis Salacroup, geb. Dordrecht 1799, tr. Dordrecht 17-5-1820 Simon van Eijsbergen.
3. Maria Catharina Salacroup, geb. Dordrecht 1801, overl. Dordrecht 1-3-1834 (33 jaar).
4. Woutrina, geb. 1801, bevolkingsregister 1850-1860.
5. Johanna Elisabeth, geb. 1802, bevolkingsregister 1850-1860.
6. Johanna Geertrui Salacroup, geb. Dordrecht 1803, overl. Dordrecht 27-2-1830 (27 jaar).
7. Joannes Jacobus Salacroup, geb. Dordrecht 1805, tr. ’s-Gravendeel 27-7-1825 Woutrijna van Halteren. (kinderen: Christina Catharina Salacroup, tr. 1846 Jacob Geij)
8. Joannes Petrus Matthias Salacroup,geb. Dordrecht 1807, hoedemaker, tr. Dordrecht 26-11-1835 Nicolazina Adriana Kooijman.
9. ’t kind van Michael Salacroep, overl. Dordrecht 18-2-1808 (oud 1 jaar, C50 op de Voorstraat).
10. Theodorus Salacroup, geb. Dordrecht 1809, scheepmaker, tr. Dordrecht 22-10-1834 Jacoba Stevendina van der Koogh.
11. Johannes Hendrik Salacroup, geb. Dordrecht 1814, timmerman, tr. Dordrecht 18-9-1839 Johanna Vorips.

IIb. Johannes Petrus Salacroup, geb. 1-5-1774, jm geboren te Dordrecht wonende op den Rietdijk met schriftelik conzent van zijnen vader Michiel Salacroup (1799), patent als dansmeester/C1297 (1806), patent als dansmeester en koopman/C1297 (1807), deurwaarder/C1297 (1813), deurwaarder en dansmeester / Steegoversloot C1174 (patent 1815), ), deurwaarder en dansmeester/C1174 (1818), deurwaarder en dansmeester/C1174 (patent 1827), begr. Dordrecht 8-11-1834 (60 jaar op veld B), otr/tr. Dordrecht 26-4/11-5-1799 (classis f 15; G.F. secretaris Gevaerts) Elizabeth Helena van Dorp, j.d. geboren te Surinamen wonende in de Nieuwstraat ouderloos volgens een brief van J.S. Martins in dato Suriname den 12 Octob. 1799 (1799).
NB.
- [http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1799.pdf]
Kinderen:
1. Johanna Elizabeth, ged. Dordrecht 25-11-1800.
2. Elizabeth Helena, ged. Dordrecht 10-3-1809.
3. Anna Geertruij, ged. Dordrecht 18-11-1810.

IIc. Matthijs Salacroup, geb. Dordrecht 14-10-1783, M. Salacroup jr/C371 (mannen 1797), patent als schaaren en messenslijper/C371 (1806), schaarslijper/C371/ongehuwd (1813), C317/schareslijper (ca 1812-1814).

- Bij Vonnis der Arrondissements-Rechtbank zitting houdende te Dordrecht, in dato 4 Mei 1840, hetwelk behoorlijk is geregistreerd, is MATTHIJS SALACROUP, zonder beroep, wonende te Dordrecht, gesteld onder Curatele.
Dordrecht, den 9 Mei 1840. A. den BANDT, Procureur.
[bron: Dordrechtsche courant 12-05-1840]

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)