Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 104vs

folio 104vs

Adriana van Oldenburg
den 5 Sept. 1828 provisioneel om ongesteldheid in de herssenen opgenomen en den 13 October 1828 daar aanvolgende overleden.
Overleden 13 Octb. 1828.

Gijsbert Bosua
den 22e dito wegens dronkenschap door de rechtbank te Dordrecht voor Een jaar Geplaatst 3 Kl.
Ontslagen 22 Septb. 1829.

Nicolaas van Meteren Brouwer
den 5e October 1828 wegens verstandsverbijstering door de rechtbank te Dordrecht geplaatst en den 18 Novb. daaraan volgende vervoert naar Siegberg – 1e Klasse,
Ontslagen en zonder herstelt te zijn vervoert naar het Gesticht te Siegbert als waar denzelve in 1829 is herstelt. In 1830 weder naar de O. Indien vertrokken.
NB. is in de Oost-Indien wederom Krankzinnig geworden en heeft zich bij Sourabaija in Zee verdronken.


NB.
- I. Petrus Brouwer, zoo evengenoemd, geb. Harlingen 8 Oct. 1732, werd theol. Doctor, predikant te Oudkerk en Roodkerk, Barneveld, Zalt-Bommel en Dordrecht, tevens theol. Professor aldaar en overl. Er 9 Juni 1802, hij huwde 5 Mei 1761 met Anna Geertruida van Limburg, overl. 12 Juni 1832, dochter van Abraham, notaris en van Anna Giffenig.

II. Petrus Marius Brouwer, geb. te Dordrecht 8 Juni 1773, werd predikant te Nederhemert, in de Groote Lindt en Heer-Oudelands-ambacht bij Dordrecht, sterft 6 Maart 1847 en was 18 April 1796 gehuwd met Susanna Wilhelmina van Meeteren, dochter van Nicolaas en van Johanna Bezemer.

III. Nicolaas van Meeteren Brouwer, geb. de Groote Lindt 2 Aug. 1798, was eerst makelaar te Dordrecht, doch vertrok in 1822 naar Oost-Indië, waar hij notaris en vendumeester te Soerabaya werd; hij verdrinkt 15 April 1831 vóór hij naar het vaderland kon terugkeeren. Hij huwde 9 April 1826 met Catharina Louisa Verhagen, dochter van den kolonel van de marine van dien naam. Zijn zoon Petrus Marius van Meeteren Brouwer, geb. 1 Jan. 1827, is, na eenigen tijd in het vaderland vertoefd te hebben, weder naar Oost-Indië vertrokken, hij was gehuwd met Eleonora Quartero.
[http://www.wazamar.org/Familiewapens-in-de-Nederlanden/Familiewapens/Famwpns-NL/Brouwer.htm]

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)