Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 23

folio 23

Willem van der Bilt
den 8 december 1805 door Presidenten en Raden der Stad Goes ten verzoeke van zijn vader den Heer Boudewijn Verselewel van der Bilt wegens debauche geconfineert in de eerste Classe tot den 8 december 1806.
Gecontinueert bij appointement 18 Oct. 1806 tot 8 december 1807.
Gecontinueert bij appointement 17 Oct. 1806 tot 8 december 1808.
Gecontinueert bij appointement 5 Nov. 1808 tot 8 Junij 1808.
Ontslagen den 8e van Zomermaand 1809.

NB.
- Boudewijn Verselewel van der Bilt, ancien ballui, overl. Goes 7-5-1811 (60 jaar), zoon van Maria Verselewel en Willem van der Bilt, tr. Maria Digna Keetlaar.


Johanna van der Haar wed. van den Bergh
den 9 december 1805 door de Kamer Jud. ten verzoeke van Dirk van der Haart wegens dronkenschap geplaatst voor 2 Jaren tot f 100 s’Jaars dus tot 9 decb. 1807.
Ontslagen 9 december 1807.

Jacob de Koningh Lz
den 17 December 1805 ten verzoeke van zijn Oom Jan de Koningh door de Kamer Judicieel wegens Krankzinnigheid geconfineert voor Twee Jaaren of eerder herstel dus tot 17 Decemb. 1807 voor f 100 s’jaars.
Ontslagen 13 Augs. 1806, zijnde herstelt.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)