Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 17vs

folio 17vs

Nicolaas van Keppelen
den 21 Februarij 1805 wegens dronkenschap ten verzoeke van zijne zoonen door de Kamer Jud. geconfineert tot 21 februarij 1807 mits daarvoor Jaarlijks betalende f 100-0-0.
Ontslagen den 21 febr. 1807.

Geertruij Sluiters
den 26 februarij 1805 wegens dronkenschap ten verzoeke van haar man Anthonij Detlein door de Kamer Jud. geconfineert tot 26 februarij 1806 ten Lasten van ’t Huijs.
Ontslagen 26 februarij 1806.

NB.
- Antony Detlein, tr. Geertrui Sluijters
Kinderen:
1. Johannes, ged. Dordrecht 27-5-1780.
2. Evert, ged. Dordrecht 10-3-1782.
3. Servaas, ged. Dordrecht 9-11-1783.
4. Antonij, ged. Dordrecht 7-5-1786.
5. Maria, ged. Dordrecht 30-12-1787.
6. Willem, ged. Dordrecht 2-9-1789.
7. Gerrit, ged. Dordrecht 1-1-1792.
8. Wilm Frederik Georgie, ged. Dordrecht 11-12-1796.

- Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
Naam : Anth. Ditlen
Leeftijd : 47
Woonplaats : C0925
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167

- Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Anthonij Detlijn
Woonplaats : C0925
Biljet (of arm) : arm
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

- Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (hoofdgeld 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Marienbornstraat C0925
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Anthonij Ditlijn
Ongehuwd: 1
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 2
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: schippersknegt
Folionummer en bron: 076 van archiefstuk SAD 5-896


Cornelis Pietermans
den 16 Maart 1805 wegens dronkenschap geconfineert voor Twee Jaren ten verzoeke van zijn Huisvrouw mits daarvoor Jaarlijks betaalt werde f 100-0-0.
Ontslagen bij Resolutie den 16 Jan. 1807.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)