Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 22vs

folio 22vs

Maria Joh.a [Johanna] Huijsman
den 27 September 1805 ten verzoeke van haar vader Philibertus Huisman wegens slegt gedrag geplaatst voor 2 Jaren mits betalende s’jaars f 100 dus tot 27 Septb. 1807.
Ontslagen volgens Res(olutie) 25 Junij 1807 den 27 Junij 1807.

Kaatje van Eijsbergen
den 15 Octber 1805 ten verzoeke van Jan Brouwers wegens dronkenschap ten lasten van het Huijs geconfineert tot 15 october 1807, en zedert dwaas geworden.
Gecontinueert bij Resol. 21 Junij 1807 tot 15 octb. 1809.
Gecontinueert bij Resol. 28 Junij 1807 tot 15 octb. 1811.
Overleden 20 novb. 1818.

Anna Cath.a [Catharina] Deurlings
den 2 Novemb. 1805 wegens Krankzinigheid bij provisie ten lasten van ’t Huis geplaatst.
Herstelt en ontslagen den 4 Januarij 1806.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)