Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 100vs

folio 100vs

Dina Leenheer
den 11 october 1827 door de Rechtbank te Dordrecht wegens Krankzinnigheid geplaatst in de 3 Kl(asse).
Ontslagen 1 April 1828, herstelt.

Anthonij Ditlijn
den 13 October 1827 als boven wegens wangedrag voor een Jaar geconfineert in de 3 Kl. à f 80.
Ontslagen 13 Octb. 1828.

Geertruij Willemszen
den 19 October 1827 opnieuw door de Rechtbank te Dordrecht om Krankzinnigheid geplaatst voor Een jaar en zedert Jaarlijks gecontinueert 3 Kl.
Nieuw register no. 48.

NB.
- Geertruij Willemszen, geb. 1771, j.d. geboren te Dordrecht woont in de Voorstraat bij de Nieuwkerkstraat geassisteert met haar Ed Moeder mejuffrouw Cornelia van Poelien weduwe wijlen den heere Johan Hermanus Willemszen, particuliere/68 jaar (1838), overl. Dordrecht 6-6-1846, begr. 13-6-1846 (75 jr), otr/tr. Dordrecht 11/29-6-1794 Aart van der Kaa, j.m. geboren te Dordrecht woont op de Kuipershaven geadsisteert met zijn Ed. vader de heer Jan van der Kaa, overl/begraven. Dordrecht 21-2-1806.
NB.
- [http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1793.pdf] [achternaam veranderd van Willemzen in Willemszen bij vonnis van de rechtbank in dato 2-12-1822 zie geboorteregister 1822 suppletoir fo 221vs no 725]
Kinderen:
1. Johanna Antonetta van der Kaa, ged. Dordrecht 4-10-1795, tr. Dordrecht 19-11-1817 François de Roo, zoon van Boudewyn de Roo en Anna Sophia van den Brandeler.
2. Cornelia van der Kaa, ged. Dordrecht 10-12-1796, tr. Dordrecht 17-01-1838 Willem de Ravallet, geb. Amsterdam, zoon van Reinier Francois de Ravallet en Henderica van Londen.
3. Johanna Heilina van der Kaa, ged. Dordrecht 31-8-1798, tr. Dordrecht 20-08-1828 Johannes Anthonij den Band.
4. Geertruij Aartina van der Kaa, ged. Dordrecht 23-1-1800, tr. Dordrecht 07-11-1832 Nicolaas Adrianus de Joncheere, geb. 1801, zoon van Johan Pieter de Joncheere en Maria Mauritz.
5. Aartina Geertruij van der Kaa, ged. Dordrecht 23-1-1800.
6. Johannes Hermanus van der Kaa, ged. Dordrecht 5-9-1803.
7. Johannes van der Kaa, ged. Dordrecht 17-2-1805, tr. Dordrecht 10-06-1835 Cornelia Paulina Repelaer, geb. Dordrecht 1809.

- Quotisatie 1802 (8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
Naam : Aart van der Kaa Woonplaats (oude huisnummers!) : B334 Biljet (of arm) : biljet
Paginanummer : 18 Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)

- Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (hoofdgeld 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Voorstraat C0112
Namen der Hoofden/Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: d'Wed. A. van der Kaa
Ongehuwd: 3 Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 4
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: 2 dienstbode
Handel, Beroep, of Handwerk: rentenierster
Classis: 34 Somma: 10-0-0 Aanmerkingen: 6-0-0
Folionummer en bron: 009 van archiefstuk SAD 5-896

- begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht 1829-1917 (veld a-b-c-d-e)
Begraafdatum: 13-06-1846
Naam : Geertruij Willemzen wed. Aart van der Kaa Leeftijd (in jaren): 75 Veld : b
Bron: SA Dordrecht 180-20 t/m 28

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)