Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 32vs

folio 32vs

Cornelis Pieterman
den 12 Septb. 1807 ten verzoeke van zijne vrouw om dronkenschap geconfineert voor 2 Jaren tot f 52,- S’Jaars.
Gecontinueert bij Resolutie tot 12 Sept. 1810 ten lasten van de Stad.
Ontslagen den 1e van Wijnmaand 1809 bij Resolutie.

Dirk de Leeuw
den 29 Septb. 1807 om dronkenschap provisioneel geconfineert op f 40 S’Jaars.
Overleden 21 Augs. 1808.

Wed.e Corn.s Bax
den 13 Octb. 1807 ten verzoeke van Lubertus Mulders door de Kamer Jud. der Stad Dordrecht terzake van dronkenschap geplaatst voor twee Jaren ten laste van ’t Huis.
Ontslagen 13 Octb. 1809.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)