Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 43

folio 43

Isaak de Waal
den 13 van Zomermaand 1809 ten verzoeke van zijne Huisvrouw Wilhelmina van Brakel om wangedrag geplaatst voor een jaar en geconfineert in de 2 Klasse.
Ontslagen 24 novb. 1809.

NB.
- I. Gerrit van Brakel, jongeman van Heerjansdam wonend: 's Hage (1756), otr/tr. Rotterdam (gereformeerd) 25-4/9-5-1756 Geertruij Salomons, jongedochter van Gammeren wonend: Binnewegsepoort.
Kinderen:
1. Willemijntje, ged. Dordrecht 20-10-1759.
2. Simon, ged. Dordrecht 18-11-1761.
3. Adrianus, ged. Dordrecht 13-6-1764.
4. Adrianus, ged. Dordrecht 13-5-1767.

IIa. Wilhelmina van Brakel, ged. Dordrecht 20-10-1759, j.d. geboren te Dordrecht wonende in de Boomstraat ouderloos volgens verklaring van hare Broeder Simon van Brakel, otr/tr. Dordrecht 22-3/5-4-1800 Izaak de Waal, geboren te Dordrecht wedn. van Neeltje van de Grient wonende in de Wijnstraat bij de Wijnbrug/de Bruidegom heeft Acte van vertigting gepasseert den 4 April 1800 voor de Notaris Hendrik Verhoef en getuigen (1800).
NB.
- [http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1799.pdf]
Kinderen:
1. Gerrit de Waal, ged. Dordrecht 9-12-1800.
2. Geertruij de Waal, ged. Dordrecht 6-7-1802.
3. Siemon de Waal, ged. Dordrecht 7-4-1804, in het Krankzinnig en Beterhuis vanaf 9 febr. 1823.

IIb. Simon van Brakel, ged. Dordrecht 18-11-1761, jm geboren te Dordrecht woont in de Wijnstraat bij 't Groothooft geadsisteert met zijn vader Gerrit van Brakel, begr. 10-12-1836 op veld C (75 jaar), otr/tr. (1) Dordrecht 8/23-7-1786 (getrouwd Ds Rummerink) Geertruij van Hoogstraten, ged. 17-9-1760, jd geboren te Dordrecht woont in de Voorstraat bij de Boomstraat geassisteert met haar vader Gerrit van Hoogstraten alles volgens procuratie gepasseert voor den Notaris Pieter Roos Lzn en getuigen in dato 8 julij 1786, overl. 27-9-1811 (Dordr. Courant 1-10-1811), begr. Dordrecht 1-10-1811, dochter van Gerrit van Hoogstraten en Helena van Lexmond, tr. (2) Dordrecht 13-5-1812 Maria Huysers, geb. Klundert (54 jaar in 1812), weduwe van Hendrik van der Koogh, overl. Dordrecht 22-6-1845 (77 jr), dochter van Dirk Huysers en Adriana van Iserloo.
NB.
- [http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1786.pdf]
Kinderen eerste huwelijk:
1. Geertruij van Brakel, ged. Dordrecht 21-7-1787.
2. Gerrit van Brakel, ged. Dordrecht 25-6-1790, begr. 20-2-1866 op veld C-D-10 (75 jr), tr. Rotterdam 8-8-1821 Catharina Magdalena Moll, geb. Rotterdam 1786 (35 in 1821), dochter van Bartholomeus Moll en Anna van Eijl.
3. Helena van Brakel, ged. Dordrecht 11-4-1792.
4. Willemijntje van Brakel, ged. Dordrecht 29-3-1794.
5. Simon van Brakel, ged. Dordrecht 14-8-1799.
6. Simon van Brakel, ged. Dordrecht 12-11-1800.Maria van der Straten
den 17 van Zomermaand 1809 ten verzoeke van haar moeder voor Twee Jaaren om wangedrag geplaatst mits betalende f 80 s’Jaars.
Ontslagen den 17 v. Zomermaand 1810.

Jakob Bezemer
den 20 van Zomermaand 1809 op verzoek van zijn vader om wangedrag geconfineert voor Een Jaar ten lasten van het Huijs.
Den 20e van Wintermaand 1809 ontslagen.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)