Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 25vs

folio 25vs

Maria Volkers
den 26 April 1806 ten verzoeke van haare zuster door de Kamer Jud. geconfineert om Krankzinnigheid voor 2 Jaaren ten lasten van het Huis.
Ontslagen 10 Junij 1807 zijnde herstelt.

Klaas van Houwelingen
den 29 April 1806 ten verzoeke zijner famielle door Schout en Schepenen van Hardinxvelt om wangedrag geconfineert, zonder tijdsbepaling en geplaatst in de 2 Classe.
Ontslagen 19 Meij 1806.

Hilletje Verhoeven
den 13 Junij 1806 bij provisie gecustodieert op versoek harer famielle, op ordre van den President Jantzon en weder ontslagen als hiernevens op ordre der Kamer Judicieel alzoo te Alblasserdam t’huishoorde.
Ontslagen den 26 Junij 1806.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)