Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 112 [=folio 111]

folio 112 [=folio 111]

Wilhelmus van Eijs
den 31 Dec. 1829 wegens wangedrag door de rechtbank te Dordt voor een jaar geplaatst 3 Kl. à f 120,-.
Ontslagen 31 Maart 1830.

Dietsia Johanna Akkerman
Op dato als boven met voorkennis van den Hr Officier van Justitie ingenomen wegens onnozelheid en mishandeling door(van) haar vader aan haar gedaan – en voorts op verzoek nog 3 maanden verlengt.
Ontslagen 1 April 1831, hersteld.


NB.
- Hendrikus Ackerman, tr. Johanna Cornelia Merendonk
Kinderen:
1. Hendrikus, ged. Dordrecht 25-12-1796.
2. Aletta, ged. Dordrecht 25-5-1798.
3. Cornelia Johanna, ged. Dordrecht 4-12-1799, overl. Kralingen 17-3-1864 (64 jr), tr. Jan Roosenboom.
4. Adrianus Johannes, ged. Dordrecht 8-1-1802.
5. Johanna Cornelia, ged. Dordrecht 20-11-1803.
6. Adriana Johanna, ged. Dordrecht 2-12-1806, tr. Den Haag 25-4-1832 Thomas Johannes van Schouwenberg, geb. Den Haag ca 1806.
7. Elizabeth, ged. Dordrecht 23-10-1808.
8. Titia Johanna, ged. Dordrecht 3-3-1811, in Krankzinnig en Beterhuis van 21 dec 1829 tot 1 april 1831.

- Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (hoofdgeld 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Voorstraat D76
Namen der Hoofden/Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Hk. Akkerman
Ongehuwd: - Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 6
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: schoenmaker
Classis: 40 Somma: 1-0-0 Aanmerkingen: 1-0-0
Folionummer en bron: 06 van archiefstuk SAD 5-897

- Kohier van het patent-regt over het jaar 1827
Artikelnummer: 0846
Namen der patentschuldigen De Heer H. Ackerman (wonende in wijk C118)
is schuldig: Als: schoenmaker zonder kn., 14B f 1,20 / commissaris, 13B f 1,80
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885Nijs Nobel
den 13 Januarij 1830 door de rechtbank te Dordt voor een jaar wegens Krankzinnigheid geplaatst 3 Kl.
Overleden 13 Jan. 1831.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)