Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1830)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 418 (541x) (chronologisch register 1805-1830, met achterin een alfabetische index)

transcriptie door E. van Dooremalen (scans verkrijgbaar; info(at)dordtenazoeker.nl)

folio 02

folio 02

Stoffel Taffra
den 27 Julij 1784 bij appointement van de Kamer Judicieel dezer Stad geconfineert en voort van tijd tot tijd gecontinueert tot 1 Julij 1805 wegens Krankzinnigheid ten kosten van ’t Huijs.
Gecontinueert bij Res(olutie) 30 Julij 1805 tot 1 Julij 1807.
Gecontinueert bij Res(olutie) 25 Junij 1807 tot 1 Julij 1809.
Gecontinueert bij Res(olutie) 27 Junij 1809 tot 1 Julij 1811.
Gecontinueert bij Dispositie van de Rechtbank Jaarlijksch.
Overleden 4 Nov. 1823.

Simon Berghuizen
den 17 December 1785 bij app(ointement) van de Kamer Judicieel dezer Stad geconfineert en voorts van tijd tot tijd gecontinueert tot 17 December 1806 wegens Kwaadaardig gedrag tegens zijne vrouw ten lasten van ’t Huijs.
Gecont(inueert) bij Resol. Sept. 1806 tot 17 Decemb. 1808.
Gecont(inueert) bij Resol. 20 Sept. 1808 tot 17 Decemb. 1810.
Gecont(inueert) bij Resol. .... 1810 tot 17 Decemb. 1812.
Idem bij Jaarlijksche dispositie van de Rechtbank.
Overleden 6 feb. 1824.


Antonia van Bommel den 26 februarij 1786 bij App(ointement) van de Kamer Judicieel dezer Stad geconfineert en voorts gecontinueert zijnde Laatstelijk bij Resolutie 9 Januarij 1798 gecontinueert zoo lang zij dit verkiest en regenten dit nodig oordelen en is geplaats wegens Krankzinnigheid ten Lasten van ’t Huijs.
Overleden 14 Augs. 1808.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (online gezet juli 2020)