Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 18 december 1946 (Bijzondere Rechtspleging)

[Archief-Dossier 178-021] 18 december 1946

Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging
Nassaulaan 23
's-Gravenhage


Mijne Heren,
In antwoord op Uw schrijven dd 13 dezer, waarmeede U ons Uw
brief van 12 November j.l., No. 60614, in herinnering brengt,
delen wij U mede, dat het bedrag van f. 80,56 inmiddels door tussen-
komst van de Twentsche Bank op uw postrekening Nr. 507759 is over-
geschreven.

Hoogachtend,
J. Breevaart
Penningmeester

Laatst gewijzigd: januari 2022.