Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 15 juli 1946 (dames Dubbeldam en Tarmond)

[Archief-Dossier 178-021] 15 Juli 1946

Den Weled. Geb. heer M. v.d. Goot,
Directeur Kindertehuis,
Joh. de Wittstraat.
Dordrecht

Zeer Geachte Heer v.d. Goot,
Bijgesloten ontvangt U de salarisenveloppen van de dames Dubbeldam en Tarmond.
In verband met de brugopening is de Heer Breevaart verhinderd zelf langs te komen en laat hij deze enveloppen dus aanreiken.

Hoogachtend,

Laatst gewijzigd: januari 2022.