Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 15 november 1946 (Ch. Redelé (Crabbehof 3); mevr. Rijswijk; heer Breevaart; Mr. A. Boon;)

[Archief-Dossier 178-021]

De Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
(Bestuur: Mr. J.M. Croockewit, Th.W. Frumau, H. van der Houwen, Mr. W.O. de Kat Angelino, B.J. Oosterheert, J. van Randwijk, Ch.H.J. Redelé, J.M. Redelé)
Secretariaat postbus 32 bankrek. Twentsche Bank, Dordrecht

Dordecht, 15 November 1946

Aan den Wel Edelgeboren Heer Ch. Redelé,
Crabbehof 3,
Dordrecht

WelEdelgeboren Heer,

Uw brief van 29 Ocotber jl. kwam in mijn bezit.
De inhoud heeft mij niet alleen verbaasd, maar ook teleurgesteld.
Mevr. Rijswijk Singel alhier, verblijdde mij destijds door deze toe-
zegging, en naar ik meen nog een paar kleinere bedragen dan f 15,--
die elke maand konden worden geind. Ik heb al het geld, dat ik zelf
heb opgehaald aan den heer Breevaart afgedragen, plus de lijst.

Ik zorgde zelf niet voor deze inning omdat ik
meende dan op de weg te komen van den penningmeester. Op verzoek
had ik gaarne voor de inning zorg gedragen. Een en ander zal ik nu
met den heer Breevaart bespreken, en de lijst bij hem opdiepen.
ik vind het zeer jammer dat er 16x f 15,- verloren zijn gegaan.
En dan dde ons aangerekende nonchalance door Mr. A. Boon. Wat moet
deze Heer toch wel van onze organisatie denken.

Hoogachtend, M. v.d. Goot.

Laatst gewijzigd: januari 2022.