Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 5 september 1946 (firma H. Kooy)

[Archief-Dossier 178-021] 5 September 1946

Firma H. Kooy,
Nessestraat 67,
Dordrecht

Mijne Heren,

Bijgaand doen wij U toekomen een cheque ad f. f 105,63
op de Twentsche Bank te dezer stede, ter vereffening van
Uw nota van 3 Augustus j.l.

Hoogachtend,
J. Breevaart, Penningmeester

Laatst gewijzigd: januari 2022.