Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 26 februari 1946 (v.d. Goot; firma Dekker)

[Archief-Dossier 178-021] 26 Februari 1946

Den heer M. v.d. Goot
p/a Kindertehuis,
Joh. de Wittstraat,
Dordrecht

Geachte Heer Van der Goot,

Bijgaand de rekening van de firma Dekker over Januari.

Het eindbedrag is f 145,63 hetgeen te hoog is. Hoewel of
het juiste bedrag is kan ik echter niet vaststellen, omdat
het eerste bedrag op de rekening, de post 36 pak bakmeel niet
duidelijk is. Ik weet niet of ik hier f 15,97 moet lezen of
f 5,97. Ik veronderstel f 15,97, maar dan is het bedrag toch ook
neit duidelijk, omdat f 15,97 niet deelbaar is door 36.
Wilt U eens informeren wat het juiste bedrag moet zijn?
De ver-
beterde rekening krijg ik dan te gelegener tijd wel van u.

Hoogachtend,
J. Breevaart, Secretaris

Laatst gewijzigd: januari 2022.